Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który od roku szkolnego 2018/2019 jest przeprowadzany na koniec 8-letniej szkoły powszechnej. Uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz angielskiego, a od 2022 roku również z jednego z przedmiotów: biologii, geografii, chemii, historii, fizyki. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

W naszej Pracowni proponujemy zarówno całoroczne kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, jak i kursy intensywne sobotnie w ramach tzw. kompleksowego przygotowania do sprawdzianu obejmującego język polski, angielski i matematykę.

Celem kursów jest przygotowanie poprzez:

  1. pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi,
  2. przypomnienie i utrwalenie materiału szkolnego,
  3. rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
  4. rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie.

Więcej informacji oraz harmonogram kursów.