Jak pracujemy

Inside the canopy of a hot air balloonKorzystamy z innowacyjnych metod pracy z grupą i w pracy indywidualnej. Zakładamy, że najszybciej uczymy się poprzez doświadczenie, dlatego staramy się zaciekawiać i aktywizować wszystkich uczestników. Projektujemy tak nasze zajęcia, aby każdy czuł się komfortowo i mógł uczyć się w sposób dopasowany do swojego indywidualnego tempa i stylu uczenia się.

Najmłodsi nasi uczniowie to dzieci 3-letnie. Prowadzimy kursy tradycyjne i egzaminacyjne. Przygotowujemy również dzieci i młodzież do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminów do klas dwujęzycznych w liceum.

Głównym celem naszych kursów jest przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w naturalnym środowisku. Wspieramy się najlepszymi materiałami na rynku i korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia. Nawet podczas kursów językowych kładziemy duży nacisk na rozwój umiejętności psychospołecznych. Wiemy, że poczucie bezpieczeństwa i jasne zasady współpracy w grupie pomagają w uczeniu się. Bardzo ważnym elementem naszych zajęć, nawet dla młodzieży, jest zabawa. Korzystamy z różnego rodzaju gier planszowych, komputerowych i aktywności ruchowych. Tworzymy mapy myśli, używamy kart, ilustracji, klocków i zabawek. Pracujemy w małych grupach, najmniejsze liczą dwie osoby, największe dwanaście.